Zespół Śpiewaczy Książeniczanki

W 2013 roku Ludowy zespół śpiewaczy “Książeniczanki” obchodzi swoje 35 lecie.

Rozpoczęcie działalności zespołu datuje się na początek 1978 roku. Wtedy to obył się pierwszy występ zespołu. Idea zawiązania Ludowego zespołu śpiewaczy narodził się w gronie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, a główną inicjatorką była przewodnicząca KGW Pani Helena Paszenda. Był to jeden z pomysłów na nadchodzące, doroczne gminne turnieje wsi, który połączone były z obchodami dożynkowymi. Na takowych turniejach, jedną z tradycji było właśnie śpiewanie pieśni ludowych.

Wszystko rozpoczęło się od zbierania starych pieśni od najstarszych mieszkańców Sołectwa Książenice. Słowa pieśni zapisywano, a melodie zapamiętywano. Tym sposobem do życia wracały najstarsze, autentyczne pieśni książenickie. W późniejszym czasie do zespołu dołączył akordeonista Jerzy Duda, a następnie zastąpił go organista książenickiej parafii – Fryderyk Łyko. Zespół Ludowy Książeniczanki występował już niemal w całym regionie: Pszczynie, Olkuszu, Żywcu, Chorzowie, Toszku, Łaziskach, Lorach, Rybniku i wszystkich ościennych gminach. Nie raz gościli na przeglądał zespołów folklorystycznych, zdobywając nagrody, dyplomy i wyróżnienia, nie raz ubogacali także nabożeństwa liturgiczne w książenickim kościele.