Wyniki II tury – burmistrzem pozostaje Wiesław Janiszewski

Większością głosów na stanowisko burmistrza ponownie został wybrany dotychczasowy włodarz, Wiesław Janiszewski, zdobywając 50,11% poparcia (6170 głosów). Jego kontrkandydatka, Alina Kucharzewska, uzyskała 49,89% poparcia (6142 głosy).


Gratulujemy zwycięzcy i liczymy na owocną współpracę z naszym sołectwem!


Frekwencja w całej gminie wyniosła 39,98%.

Poniżej prezentujemy, jak głosowali mieszkańcy Książenic:

Frekwencja w naszym sołectwie wyniosła 37,48%.
Wydano 795 ważnych kart do głosowania.
Wiesław Janiszewski zdobył 413 głosów, zaś Alina Kucharzewska: 378 głosów.