Kontakt

Kontakt z Sołtysem:
Tomasz Holeczki
44-213 Książenice, ul. Księdza Pojdy 44
tel.: 609 331 669

Serwis www.ksiazenice.com.pl prowadzony jest przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.