Poprzednie Rady Sołeckie

Rada Sołecka kadencji 2016 – 2023:

Sołtys: Marek Szczech
Marek Czarnecki
Zofia Dymorz
Janina Gańczorz
Roman Gorzawski
Martyna Hanak
Andrzej Kania
Grzegorz Kubasa
Marcin Markiewka
Bronisław Morgała
Andrzej Podorski
Józef Procek
Eugeniusz Radecki
Eugenia Rozkoszek
Józef Skopek
Marek Zawadzki

Rada Sołecka kadencji 2012 – 2016:

Sołtys: Marek Szczech
Marek Czarnecki
Zofia Dymorz
Janina Gańczorz
Andrzej Kania
Grzegorz Kubasa
Edward Kucharczyk
Marcin Markiewka
Grzegorz Mazur
Bronisław Morgała
Bronisław Piecha
Andrzej Podorski
Eugeniusz Radecki
Józef Skopek
Józef Skupień
Damian Szymura

Rada Sołecka kadencji 2008 – 2012:

Sołtys: Edward Kucharczyk
Michał Becker
Józef Czech
Zofia Dymorz
Janina Gańczorz
Eugeniusz Gąska
Roman Gorzawski
Jan Kajtoch
Andrzej Kania
Bronisław Morgała
Bronisław Piecha
Antoni Radecki
Eugeniusz Radecki
Rudolf Śleziona
Tadeusz Wowra
Danuta Zieleźna

Rada Sołecka kadencji 2004 – 2008:

Sołtys: Edward Kucharczyk
Zygmunt Bałuch
Michał Becker
Roman Gorzawski
Jan Kajtoch
Andrzej Kania
Polikarp Kopiec
Stefan Kramorz
Henryk Kubasa
Antoni Radecki
Eugeniusz Radecki
Renata Buchcik-Suliga
Halina Szczypińska
Ryszard Tokarz
Czesław Wałach
Tadeusz Wowra

Rada Sołecka kadencji 2000 – 2004:

Sołtys: Edward Kucharczyk
Zygmunt Bałuch
Stanisław Banik
Michał Becker
Renata Buchcik – Suliga
Edward Dachowski
Zofia Dymorz
Imgarda Halfar
Andrzej Kania
Polikarp Kopiec
Stefan Kramorz
Henryk Kubasa
Eugeniusz Radecki
Halina Szczypińska
Ryszard Tokarz
Czesław Wałach