Zebranie Wiejskie

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w sali OSP Książenice w poniedziałek 27 maja 2024 r. o godz. 18:00. Tematem zebrania będzie sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.