Nowy plac zabaw obok boiska otwarty

W piątek 26 kwietnia br. odbyło się otwarcie naszego nowego placu zabaw, usytuowanego obok boiska. Symboliczną wstęgę przecięły przedszkolaki z naszej szkoły w asyście Burmistrza Wiesława Janiszewskiego oraz Sołtysa Tomasza Holeczki.

Z tej okazji naszej przedszkolaki przygotowały mały występ artystyczny, za co im oraz im Opiekunom serdecznie dziękujemy!

Wśród przybyłych Gości byli m.in.: Pełnomocnik Burmistrza, a zarazem Radny Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorz Wolnik, dyrektor SP Książenice Ewa Sosnowska, były Sołtys Marek Szczech, za którego kadencji rozpoczęły się prace projektowe tego miejsca, dyrektorzy ZDISK Łukasz Korus oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Michał Cichoń – czyli jednostek, które były odpowiedzialne za budowę placu oraz odpowiadają za utrzymanie terenów boiska i wokół niego. Zjawili się przedstawiciele książenickich organizacji – Rady Sołeckiej, Rada Rodziców naszej szkoły, OSP Książenice, Razem dla Książenic, Unii Książenice, a także rodzice, mieszkańcy Książenic.

Przypomnijmy, że w połowie roku 2022 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku. W ramach tego zadania w każdej dzielnicy i każdym sołectwie utworzone zostaną miejsca wypoczynku i rekreacji. Część zadania została zrealizowana w zeszłym roku. W tym nastąpi dokończenie zadania.