Trzy miesiące aktywności Rady Sołeckiej

29 listopada 2023 roku, Zebranie Wiejskie wybrało nową Radę Sołecką, która wraz z Sołtysem Tomaszem Holeczki, będzie pracować dla dobra naszej społeczności w kadencji 2023 – 2028. 

Chcielibyśmy co jakiś czas przedstawić Wam Drodzy Mieszkańcy jak funkcjonuje nasza Rada – nad czym się skupiliśmy, co udało się zrobić, co mamy w planie. Chcemy w ten sposób rozwijać świadomość mieszkańców Książenic dotyczącą funkcjonowania naszego sołectwa – przedstawiać plany, wydarzenia i mieć z Wami kontakt, bo zawsze jesteśmy otwarci na Wasze problemy i pomysły.

W skład Rady Sołeckiej oprócz Sołtysa wchodzą przedstawiciele wszystkich książenickich organizacji – strażacy z OSP Książenice, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie stowarzyszenia Razem dla Książenic, przedstawiciele Rady Rodziców przy naszej szkole. To daje możliwość współpracy i integracji tych środowisk.

Co udało się w pierwszych 3 miesiącach?

Spotkaliśmy się 3 razy, przy pełnej frekwencji.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową remizy i sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Książenicach. Na razie trwa etap projektowy. Związane jest to m.in. z nowym wozem bojowym dla naszych Strażaków. W trakcie zebrań trwały dyskusje nad projektem przebudowy, do którego pojawiło się kilka uwag i propozycji.

Zostaliśmy poproszeni przez Zarząd Dróg i Służb Komunalnych o opinię i przygotowanie propozycji do harmonogramu budowy nowych dróg i przebudowy istniejących w lata 2025 – 2055. 

Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami ZDISK oraz MOSIR na naszym boisku, gdzie trwa budowa książenickiego miejsca rekreacji i wypoczynku. Omówiony został temat wiaty, która została zbudowana w 2021 z Funduszu Sołeckiego. Uszczegółowiony został temat jej udostępnienia dla mieszkańców – płot boiska zostanie przebudowany, a wiata będzie ogólnodostępna. Będziemy starać się o wyposażenie jej w stół i ławy, by można w sposób komfortowy w pełni z niej skorzystać. Mamy już na to konkretny pomysł, ale póki co nie będziemy zapeszać 🙂

Zaprosiliśmy Pana Marka Profaskę – Wicestarostę oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu omówienia infrastruktury drogowej przy naszej szkole. Pojawiły się propozycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu, np. przez montaż sygnalizacji świetlnej, dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych. Rozmawialiśmy też o poprawie bezpieczeństwa na innych fragmentach ulicy Księdza Pojdy.

Na jednym z zebrań pojawiła się Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książenicach – Pani Ewa Sosnowska, która przedstawiła plany i potrzeby naszej szkoły, a my zadeklarowaliśmy chęć pomocy i współpracy. Poruszony został temat małej ilości miejsc parkingowych przy szkole, co powoduje problemy z wjazdem i wyjazdem na parking (szczególnie w godzinach porannych). Pojawiły się propozycje stworzenia strefy kiss & ride. Porozmawialiśmy również m.in. o ogrodzeniu szkoły, o utrzymywaniu porządku na placu zabaw. 

Rozpoczęliśmy planowanie tegorocznych dożynek, które odbędą się początkiem września. Chcemy wprowadzić trochę nowości w formule tej imprezy, ale o nich będziemy informować w późniejszym terminie – śledźcie nasze media społecznościowe!

W związku z tym, że domena ksiazenice.net.pl – czyli adres dotychczasowego strony Książenic, jak również serwer gdzie ona się znajduje nie jest własnością żadnego z członków Rady Sołeckiej postanowiliśmy stworzyć coś nowego. Tym samym powstał nasz nowy serwis informacyjny, na którym właśnie Państwo się znajdują – www.ksiazenice.com.pl. Będziemy starać się go rozwijać, poszerzać o nowe funkcjonalności i dbać by zawsze były tu najświeższe informacje z życia Książenic.

Efektem naszych spotkań są również pisma, której wysłaliśmy do odpowiednich instytucji, a które dotyczyły m.in.:

  • braków w oświetleniu ulic oraz niedziałających lamp solarnych,
  • poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy szkole i przy kościele,
  • naprawy sieci drenarskiej,
  • niedrożnej kanalizacji deszczowej przy ulicy Księdza Pojdy,
  • poprawy stanu nawierzchni na leśnym odcinku ulicy Klimka,
  • wymiany zniszczonych przez warunki atmosferyczne znaków drogowych przy ul. Brzozy,
  • uporządkowania terenu wokół PKP Leszczyny – na prośbę naszych mieszkańców.

W grudniu pomagaliśmy przy organizacji Biesiady Barbórko-Andrzejkowej w Szkole. Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc społeczność szkolną i udostępnić naszą książenicką scenę i ławostoły. 

Chcielibyśmy w tym miejscu również zaprosić Wszystkie Panie, niezależnie od wieku, do wstąpienia w szeregi Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW wskazują potrzebę poszerzenia składu osobowego, by móc dalej się rozwijać i prężnie działać.

Co nas czeka w najbliższym czasie?

Współpraca wszystkich organizacji przy Wielkanocnym spotkaniu dla Mieszkańców. Szczegółów nie możemy jeszcze zdradzić, ale na pewno będzie smacznie!

Dalsza współpraca z przedstawicielami Gminy przy przebudowie remizy i sali OSP. Będzie to jedna z większych inwestycji w Książenicach w ostatnich latach. Dlatego jest dla nas bardzo ważna.

Stowarzyszenie Razem dla Książenic wkrótce wystartuje z projektem „Książenicko Dziołcha”, skierowanym dla książenickich Pań – zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.razemdlaksiazenic.pl.

7 kwietnia odbędą się także Wybory Samorządowe – to jedno z ważniejszych wydarzeń. Wybierać będziemy Burmistrza, Radnego do Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach, Radnego do Rady Powiatu, a także przedstawiciela do Sejmiku Województwa Śląskiego. Czyli wybierzemy osoby, z którymi przyjdzie nam współpracować w najbliższych latach. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.