Dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków

WFOŚiGW Katowice wznawia od 02.04.2024 przyjmowanie wniosków o dotacje, można otrzymać max. 8.000 zł lub 50%. Szczegóły na stronie lub telefonicznie u pracowników funduszu. Do wniosku potrzebne jest sporo papierków: projekt w Starostwie, pozwolenie w Wodach Polskich, decyzja RDOŚ w Katowicach. www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html

Dotacja z Gminy Czerwionka-Leszczyny. Nabór w trybie ciągłym, dotacja max. 2.500 zł lub 70%. Rozliczenie wykonania musi nastąpić do 15 listopada danego roku. www.czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/ochrona-srodowiska

Obie dotacje można ze sobą łączyć. Warto się pospieszyć, bo załatwianie formalności (szczególnie w WFOŚiGW) trochę trwa!