Ruszyły prace nad książenickim miejscem rekreacji i wypoczynku

W połowie roku 2022 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku. W ramach tego zadania w każej dzielnicy i każdym sołectwie utworzone zostaną miejsca wypoczynku i rekreacji. Część zadania została zrezlizowana w zeszłym roku. W tym nastąpi dokończenie zadania.

W Książenicach takie miejsce powstaje za boiskiem, wzdłuż trybuny. Pojawią się m.in. zabawki dla najmłodszych, piramida wspinaczkowa, huśtawki, łatwostoły, ławki, a także zestaw sprawnościowy – tzw. street workout. Plac będzie ogrodzony, nawierzchnia wyrównana i utwardzona.

O postępach prac będziemy informować.