Zebranie wyborcze wybrało nową Radę Sołecką

Wczoraj odbyło się zebranie wyborcze, na które przybyło 102 mieszkańców Książenic. Wybrano pomyślnie nową Radę Sołecką, a to oznacza że stara Rada Sołecka po 7 latach kończy chyba najdłuższą w historii Książenic kadencję (kadencja powinna zakończyć się w roku 2020, ale przez pandemię koronawirusa została przedłużona).

Zacznijmy od podziękowań. W pierwszej kolejności ustępującemu Markowi Szczechowi, który przez ostatnie 11 lat piastował urząd gospodarza Książenic. Dziękujemy mu za wszystkie projekty, wnioski, działania, wydarzenia, imprezy w sołectwie i inne inicjatywy. Za poświęcony czas, siły i nerwy. Podziękowania należą się również jego małżonce Faustynie i całej rodzinie za zaangażowanie w aktywność na rzecz sołectwa.

Podziękowania należą się również wszystkim aktywnym członkom Rady Sołeckiej 2016-2023, którzy przez 7 lat czynnie działali i ofiarowali swój czasu na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Na zdjęciu od lewej:

 • Józef Skopek
 • Bronisław Morgała
 • Roman Gorzawski
 • Andrzej Podorski
 • Martyna Hanak
 • Zofia Dymorz
 • Eugenia Roskoszek
 • Marek Szczech
 • Marek Czarnecki
 • Eugeniusz Radecki
 • Andrzej Kania
 • Marcin Markiewka
 • Janina Gańczorz (nieobecna)
 • Marek Zawadzki (nieobecny)
 • Józef Procek (nieobecny)
 • Grzegorz Kubasa (nieobecny)

W dalszej kolejności życzymy powodzenia nowemu Sołtysowi Tomaszowi Holeczki i nowej Radzie, w której skład wejdą (na zdjęciu od lewej):

 • Marcin Markiewka
 • Lucyna Król
 • Roman Gorzawski
 • Martyna Hanak
 • Sebastian Tkocz
 • Bogdan Niemiec
 • Tomasz Holeczki
 • Rafał Grunwald
 • Agnieszka Wuzik
 • Katarzyna Krupa
 • Beata Strzelczyk
 • Andrzej Podorski
 • Eugenia Roskoszek
 • Grzegorz Szymala
 • Mateusz Kotula

Kadencja nowej Rady Sołeckiej będzie trwała do 2028 roku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do współpracy.