Czym skorupka za młodu nasiąknie – czyli co słychać w MDP Książenice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Książenicach to liczne zbiórki, szkolenia i warsztaty dla najmłodszych adeptów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dzieci i młodzież pod opieką Beaty Strzelczyk biorą udział w różnego typu projektach. Okres jesienno-zimowy sprzyja także szkoleniom, warsztatom, spotkaniom.

Na początku października w miejscowej remizie odbyło się spotkanie z Policją “Bezpieczni na drodze”. Nasze OSP gościło młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego terenu gminy.


Była też wycieczka do Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na Lotniskową Straż Pożarną w Katowicach.


MDP Książenice brało udział m.in. w w spotkaniu na temat niebezpiecznego czadu (zajęcia odbyły się w OSP Palowice) „NIE DLA CZADU”. Uczestnicy pogadanki mieli okazję wysłuchać prelekcji i prezentacji wraz z filmikami na temat czadu przez zaproszonego strażaka zawodowego z KM PSP w Rybniku.


Nie samymi warsztatami żyje człowiek – odbył się także wyjazd rekreacyjny na Chochołowskie Termy.


Nasi młodzi adepci brali także udział w stacjonarnym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Ostatnio OSP Książenice jest w trakcie realizacji projektu “W MDP przyszłość i bezpieczeństwo mieszkańców” dofinansowanego ze środków NOWE FIO Narodowego Instytutu Wolności. W jego ramach członkowie MDP wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do kopalni w Zabrzu. Nasi młodzi adepci pożarnictwa brali udział w misji ratowniczej oraz w spływie, który mocno zaciekawił naszych młodych członków jednostek OSP.


Naszym strażakom (zarówno tym starszym jak i młodszym) życzymy realizacji kolejnych ciekawych projektów!

I przypominamy o ciągłym naborze do OSP Książenice: