Książenickie serce na nakrętki

Również w naszej miejscowości stanęło metalowe serce na plastikowe nakrętki. Jest to forma pomocy charytatywnej, a także działanie proekologiczne. Mieszkańcy naszej miejscowości, wrzucając nakrętki przekażą pomoc konkretnemu potrzebującemu, któremu nakrętki zostaną przekazane. Nakrętki zostaną sprzedane i przerobione na surowiec wtórny – plastikowy granulat, który jest wykorzystywany do produkcji wiader, łopat czy doniczek.

Książenickie serce to inicjatywa Stowarzyszenia Razem dla Książenic, które zaproponowało taką inwestycję. Dzięki dobrej współpracy stowarzyszenia z Sołtysem i Radą Sołecką udało się wygospodarować środki pieniężne w funduszu sołectwa i zakupić serce. A dzięki uprzejmości Proboszcza książenickiej parafii Romana Laksy serce stanęło na placu kościelnym, znajdując tym samym swoje miejsce w centrum naszej miejscowości.

Więcej o planowanych zbiórkach przeczytać można na stronie stowarzyszenia Razem dla Książenic http://www.razemdlaksiazenic.pl/aktualnosci/ksiazenickie-serce-na-nakretki-juz-stoi/.

Mamy nadzieję, że serce będzie cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców i będzie wymagało częstego opróżniania. W ten sposób razem możemy zrobić coś dobrego!