Koronawirus – zmiany w harmonogramie wywozu śmieci

Firma Komart poinformowała, że ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 17 marca br. do dnia 29 marca br. ogranicza świadczenie usług, m.in. o czasowe zaniechanie odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki tj. (metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura oraz szkło) z posesji jednorodzinnych.

Wymienione frakcje odpadów zostaną odebrane w późniejszych terminach. Zgodnie z harmonogramem nastąpi z kolei odbiór innych frakcji odpadów (zmieszane, biodegradowalne, żużel i popiół oraz wielkogabaryty).

Informacje o zmianach zostały także wprowadzone w aplikacji Wywozik.

Na stronie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny możemy również przeczytać prośbę o ograniczenie korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Leszczynach.

www.komart.pl
www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/Zmiany-w-harmonogramie-odbioru-odpadow