Przerwy w dostawie wody na terenie sołectwa Książenice – 27.01 – 29.01.2019 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że zachodzi konieczność przeprowadzenia prac remontowych i naprawczych na wodociągu DN 800 mm w rejonie ul. Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach.

Prowadzone prace mają przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa jakości przesyłu wody do klientów i wyeliminowania ewentualnych braków zaopatrzenia w przyszłości.

W związku w prowadzonymi pracami konieczne będzie wstrzymanie dostawy wody dla dzielnicy Leszczyny oraz sołectwa Przegędza od godziny 22.00, 27.01.2020 r. do godziny 7.00, 29.01.2020 r.

W tym czasie może również nastąpić obniżone ciśnienie wody w sołectwie Książenice oraz lekki spadek ciśnienia wody w dzielnicach Czerwionka, Czuchów, osiedle Malenie i sołectwie Stanowice.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny apeluje:

Prosimy, aby mieszkańcy w miarę własnych możliwości zaopatrzyli się w wodę. Przez cały czas wyłączenia zasilania woda będzie także dostarczana w beczkowozach. Szczegółowe lokalizacje beczkowozów w dzielnicy Leszczyny i sołectwie Przegędza opublikowane zostaną w poniedziałek na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach, pod numerem telefonu – 32 431 81 80, a po godz.15.00 – 602 78 60 43.

Za wszelkie niedogodności związane z tą sytuacją Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Katowicach przeprasza mieszkańców.

Źródło: portal gminny